En spændende oplevelse i forbindelse med vores ferie i Gambia

Atter i år, har vi været på en 2 ugers ferietur i Gambia, fra den 2. til den 16. februar 2012.

Vi skal nu skifte fly i Bryssels, hvor der er en ventetid på godt et par timer. Mens vi stod i kø, for at blive tjekket ind til næste fly, fik vi en invitation stukket i hånden, af en dansk dame, som havde været med til at arrangere, at et pigekor fra Esbjerg (Konservatoriets pigekor fra Esbjerg)skulle til Gambia og lave flere gæsteoptrædener. Vi fortalte at vi havde sendt kordragter med ”vores” container, som vi skulle ned og være med til at modtage under vores ferie. Så her var jo en oplagt mulighed for at få afleveret disse kordragter i forbindelse med denne gæsteoptræden, som fandt sted den 12.februar i en kirke i Serekunda.
Da dagen oprandt, kom vi til Trinity Methodist Church, hvor selve gudstjenesten startede kl. 10,00, det viste sig at præsten var en gammel kending, nemlig en tidligere formand for Gambias Venners søsterforening Willi Carr.
Vi havde forinden overrakt alle kordragterne, som blev stillet oppe ved alteret, til senere overrækkelse, som præsten takkede for i sin indledende tale.
Det blev en dejlig formiddag med vekslede taler, sange fra omdelte sangbøger og sange fra Esbjerg Pigekor.
Der var mødt en masse mennesker op i kirken for at overvære ceremonien – både børn og voksne havde taget deres fine ”søndagstøj” på. Meget festligt, når man tænker på danskernes ”kirketøj”.
Vi blev også alle bedt om at komme til alters.
Efter endt gudstjeneste, blev kordragterne så overrakt til kirken voksne kor- de blev meget glade for de fine kordragter, som er blevet skænket af Herlufsholm koret i Næstved
Vi fik efterfølgende at vide, at Pigekoret skulle på en 3-dagstur til George Town, hvor de også skulle optræde. Det vil sikkert blive en kæmpe oplevelse for dem. (pigerne var i alderen fra 10 til 20 år.)

Bente og John Møller
Kontaktpersoner


 

Fotos fra begivenheden - Trinity Methodist Church i Serrekunda den 12. februar 2012

Præsten overrækker kordragter til korets dirigent
Koservatoriets pigekor fra Esbjerg

Kordragter fra Herlufholm koret i Næstved


kirkekoret i de nye kordragter fra Herlufholm koret

© 2013  www.gambias-venner.dk