IT-center i Sintet
  
eller  Danske Bank 0910-6284000
 Alle bidrag modtages med tak
  Nov. 2016  

Der er fuld gang i brugen af IT - centret.

Alle computere og printere er installeret.Sintet Fullakunda Association har en aftale med en meget erfaren IT-lærer, som er stationeret på den lokale skole. Han tager ansvaret for den daglige it-undervisning i fællesskab med Sintet Fulla Kunda association og skolen.

 Der er nu installeret elektricitet, som gør det nemt og 
billigere end at bruge end generatoren.
Skolen har siden åbningen været godt booket op
og man har grundet den store interesse, også måttet oprettet hold for voksne.  Vi er meget glade og synes det er en stor succes. Beboerne i området udtrykke meget stor glæde.
       
     
  Nov. 2015  
     
29/3-2014
Opstart af  IT-bygningen i Sintet, som kommer til at bestå af lokale til IT-undervisning, lokale til lektielæsning, depot og 2 toiletter efter dansk standard.
Elektricitetsforsyningen er en generator, og der vil blive etableret internetforbindelse.
Vandforsyning etableret ved hjælp at vandtanke.
Beboerne i Sintet og omegn arbejder alle frivilligt på projektet.
Formanden for Gambias Venner, Vincent Hamadi Bah, ligger den første sten.