Generalforsamling 2021

01. May. 2021, 13:19 af Momodou C

                        Indkaldelse til Generalforsamling i Gambias Venner.

                                     Søndag den 9. maj 2021, kl. 13.00.

             Sted: Hos Bente og John Møller, Solbakkevej 71, 4700 Næstved.

                                  

                               Dagsorden jfr. Vedtægternes § 6:

 

       Pkt. 1.) Valg af dirigent.

 

       Pkt. 2.) Valg af to stemmetællere.

 

 Pkt. 3.) Beretning fra formanden.

 

       Pkt. 4.) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 

       Pkt. 5.) Fastsættelse af næste års kontingent.

 

       Pkt. 6.) Behandling af indkomne forslag.

 

       Pkt. 7.) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

         

       Pkt.  8.) Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen.

 

       Pkt.  9.) Valg af ekstern revisor.

 

       Pkt. 10.) Eventuel.

 

 

Pkt. 6: Indkomne forslag skal være formanden i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

 

Pkt. 7: På valg er: Steen Andersson og Momodou Camara. Begge vil gerne modtage genvalg.

 

Pkt. 8: Valg af to suppleanter. Stinne Kolmos er på valg og vil gerne modtage genvalg.

 

Pkt. 9: Valg af ekstern revisor.

 

Efter mødet vil der blive serveret smørrebrød, samt kaffe, The og lidt koldt at drikke.

 

 Af hensyn til traktementet bedes medlemmerne tilmelde sig senest onsdag den 5. maj 2021.

 

Med venlig hilsen.

  Inga Bendorff, formand.

  Telefon: 22392531Tilbage til Nyheder ...