Containerforsendelse

Containerorsendelse
2. oktober 2018
Så blev endnu en 40 fods container pakket på Nødhjælpsdepotet i Næstved og sendt afsted til Gambia med 2 operationslejer,  hospitalssenge, diverse hospitalsudstyr, handicap hjælpemidler, skolemøbler og meget andet som kan understøtte udviklingen.  

Container pakning i Næstved d.10. februar 2016

 

Container pakning i Næstved d. 5. okt. 2014
 


    

   
 

Gambias Venner har siden 1990 fået støtte fra MS til afsendelse af containere til Gambia. Helt nøjagtigt var det den 8/8-1990 foreningen sendte den første 20 fods container fra Smørum.

Det meste af det vi har sendt af sted, er ting, som bruges indenfor undervisningsområdet, hospitalsområdet samt handicapområdet.
Tingene som vi sender vedr. skoleområdet er bl.a. skoleborde, skolestole, skole kateder, skabe, tavler samt diverse skolematerialer.
Indenfor hospitalsområdet er det bl.a. senge, madrasser, sengeborde, kørestole, badebænke, rullebårer, rullevogne, diverse genoptræningsudstyr samt diverse hospitalsmaterialer.
Indenfor handicapområdet er det forskellige hjælpemidler som kan være med til at gøre dagligdagen lettere for de handicappede og ældre gangbesværede i Gambia.