Pakning af nødhjælpscontainer i Næstved

Efter at have fået en anmodning fra Gambia, hvor flere familier på grund af brand, havde mistet deres hjem og dermed også alle deres ejendele, havde vi fået en bevilling fra MS, således at vi kunne pakke en nødhjælpscontainer og den blev pakket mandag den 19.april 2010, på Nødhjælpsdepotet ved Rønnebæksholm Gods.

Vi fik pakket en 40 fods nødhjælpscontainer i løbet af 3 timer, med en masse tøj, køkkenudstyr, tæpper, senge og madrasser. Containeren blev afhentet dagen efter og via Hamburg vil den ankomme til Gambia medio maj, hvor den går til Røde Kors, som vil stå for fordelingen.
Vi var et mandskab på 6 mænd + en dame (som holdt styr på pakkelisten). Det er dejligt, at vi har et rigtig godt samarbejde med Nødhjælpsdepotet ved Rønnebæksholm, ellers ville det være lidt svært for os to gamle pensionister, at få pakket en 40 fods container.
Også en stor tak til Jan Münter for den store indsats i.f.m. pakningen.
Bente Møller