Støttekoncert til fordel for børns skolegang i Gambia

Søndag d. 29. maj 2011, kl. 16:00, i Alderslyst Kirke, Silkeborg

Hente plakat og løbeseddel for støttekoncert 2011 nedenfor


© 2011  www.gambias-venner.dk