Nye projekter

Har du lyst til at støtte projektet er du velkommen til at donere et valgfrit beløb. Du kan bruge kortbetaling eller overføre til vores konto i
Danske Bank 0910-6284000 skriv "Haveprojekt"


  Haveprojekt

Vi er i fuld gang med planlæggelse af et haveprojekt i Sintet. Ideen blev skabt grundet tørke og dermed manglende fødevarer. Området er meget fattigt, og i regntiden ses en del dødsfald på grund af malaria.
Projektet skal køres gennem den lokale partner Sintet Fullakunda, som skal lede projektet.
Vi vil gerne give dem mulighed for at få mere ud af deres markarbejde, og sørge for at der bliver fødevarer ifølge madpyramidens anbefalinger. Der skal effektiviseres, og køkkenaffald og husdyrgødning skal komposteres og bruges som tilskud til gødning af afgrøderne.
Der skal være høns til æglægning og udrugning, og kyllinger som skal fodres op.
Det er meningen fødevarerne skal sælges både lokalt og der skal laves aftaler om afsætning.

             1.      Vi skal have indhegnet 10.000 km jord,
             2.       Bygget en brønd til vandforsyning
             3.       Plante frugttræer
             4.       Så grøntsager mellem træerne
             5.       Høns indkøbes og vaccineres, æg udruges og kyllinger fodres op.
             6.       Afsætning klarlægges
             7.       Overskud investeres i ny  frø/gødning/ foder til høns og udvidelser

Mål
Landsbyen skal kunne forsyne sig selv med de basale fødevarer ifølge madpyramidens anbefalinger, og der skal tjenes penge ved salg af produkter. Pengene bruges til udgifter, udvidelser og lønninger til de involverede medarbejdere.
Efter 3 års indkøring, skal haven være bæredygtigt og give landsbyens beboere et helbredsmæssigt og økonomisk  løft.
Der bliver råd til medicin og skolepenge, og børn og unge kan få gode uddannelser.