Sponsorbørn

 

Hvad indebærer det at være sponsor ?

Det betyder, at man forpligter sig til at betale for et barns skolegang. Eleverne skal foruden skolepenge også betale for: skoleuniform, bøger ,andet materiale, sko, ekstra undervisning, eksamen, mad, mm. Selv om beløbet der opkræves for at gå i skole er lille, kan det føles uoverskueligt for en familie. Det gælder i første omgang om overlevelse for familien, så må skolegang vente for barnet. Penge til uddannelse er meget lavt      prioriteret,  i sammenligning med penge til overlevelse.  

Foreningen formidler sponsorskaber til de børn, der trænger mest til hjælp til skolegangen med håbet om en bedre fremtid for det enkelte barn. Oplysning og uddannelse er en vej ud af fattigdommen.

 

Hvorfor sponsorerer vi børns skolegang ?

Vi gør det, da vi mener at uddannelse og oplysning er den bedste måde at få bugt med fattigdommen i landet. Det går meget godt i de store byer med forståelsen af, at uddannelse er vigtig. Ude på landet i de små fattige samfund kan det være svært for en familie at forstå, at penge skal gå til uddannelse i stedet for at have penge til at forsørge familien. Foreningen er ved at reducere antallet af skoler på sigt, dvs at sponsorbørn bliver gjort færdige med deres skolegang i deres nuværende skoler. Vi har fem hovedskoler og en del andre skoler, hvor der kun går få elever på. Foreningen vil på hovedskolerne forsøge at gøre en ekstra indsats der.

At hjælpe børn af fattige familier til en uddannelse, er hjælp til selvhjælp.

 

Hvad får jeg for et sponsorat?

Du får glæden ved at have givet et barn en chance for at forbedre sine muligheder i livet. Du vil hvert år få en orientering om, hvordan det går med dit barn. Når en fra bestyrelsen i november måned er i Gambia for at betale for børnene, beder vi om at få karakter fra året før, et takkebrev eller tegning fra hver elev. Desuden bliver der taget et billede af barnet. Da ikke alle børn er vokset op med engelsk, men først lærer det i skolen, kan det være en af forældrene, et andet familiemedlem eller læreren der har skrevet brevet eller lavet en tegning. Det er gjort i den bedste mening. Børnene, inklusive forældre eller anden familie er utrolig stolte af at have en sponsor i Danmark. Børnene vil prøve på at gøre en ekstra indsats og har noget at leve op til.

Vi ser sommetider, at nogle børn må gå en eller flere klasser om. Det kan skyldes mange ting, såsom sygdom, mangel på indlæring mm.  Børnene kan også starte sent med at gå i skole pga. de fattige vilkår og at uddannelse ikke er højt prioriteret mange steder i landet.

Du er også velkommen til at besøge dit sponsorbarn i skolen og evt. i hjemmet og så få direkte kontakt til dit sponsorbarn.

 

Hvad er prisen for et sponsorat?

I øjeblikket koster det 500 kroner årligt for et barn fra børnehave til og med 6. klasse.

Fra 7. klasse til og med 9. klasse koster det 600 kroner årligt og

Fra 10. klasse til til og med 12. klasse koster det 800 kroner årligt.

Disse tal gælder for de skoler vi samarbejder med.

For alle sponsorater gælder det, at vi beregner 100 kroner pr. sponsorat til vore omkostninger i Danmark og Gambia. Vi er alle frivillige, og får ingen løn, men vi har nogle omkostninger, som vi er nødt til at få dækket. I Gambia har vi omkostninger som  f.eks. kørsel til skolerne, når der skal betales for børnene. Vi kan ikke som i Danmark forlade os på elektroniske informationer. Systemerne i Gambia er ikke så gennemregulerede, som vi kender i Danmark. For at sikre os at det er det rigtige barn der får pengene, er vi nødt til selv at være til stede på skolerne. En eller to personer fra bestyrelsen tager selv til Gambia hvert år for at betale børnene.

 

Bliv sponsor for et barn i Gambia.

Det nytter. Det koster ikke mere pr. dag end hvad en plasticpose koster i et supermarked.

Uden en sponsor vil mange gambianske børn ikke få mulighed for at komme i skole og fuldføre en skoleuddannelse. Det der betales for er afhængig fra skole til skole, men dækker bl.a. skoletaske, skolebøger, skolematerialer, skoleuniform og sko, mad m.m.

Skulle du ønske at sponsere et barn, eller få yderligere oplysninger om hvad det indebærer at blive sponsor, kan du rette henvendelse til: 

 Sponsoransvarlig:

Jette Sørensen
Novrupvej 44
6705 Esbjerg Ø
tlf. 75 13 43 69

mail: sponsor@gambias-venner.dk

© 2020  www.gambias-venner.dk