Renovering af depotet

Renovering af depotet i Kanifing.

Jan/febr. 2008 har vi takket være støtte fra Tipsmidlerne og støtte fra medlemmerne via bidrag og overskud fra diverse aktiviteter, kunnet forbedre depotet, med en toiletbygning i forbindelse med kontor og en toiletbygning i forbindelse med vagtmændenes hus. Der blev også støbt nyt gulv med flisebelægning på kontoret og i de 2 toiletbygninger samt i vagt hus.

Men vi manglede ca. 20,000,- kr. for at gøre ovennævnte bygninger helt færdig, hvor der bl.a. trængte til nyt tag, da det gamle tag var utæt.

Vi søgte JL-fondet for dette beløb, som vi fik bevilliget i 2009. Herefter var det så bare, at komme i gang med projektet.

Vi valgte, at tage pengene med til Gambia i.f.m vores ferietur i november 2009, da vi havde regnet ud, at det bedst kunne betale sig, at købe materialerne i Gambia. Det blev til nogle travle dage, hvor John Møller og Ousman Dampha (som er ansvarlig for containerforsendelserne) kørte rundt til de forskellige forretninger og fik købt materialerne ind. Det er ikke helt nemt, da alle firmaer prøver at skrue prisen lidt op, når de ser ”hvidt skind”, men vi fik gode materialer til rimelig pris.

For de 20.000 D.kr. Blev der råd til nyt tag på ovennævnte bygninger samt på lagerrum. Der blev sat loft op i kontor og toilet. På kontoret blev sat en ”fane” op i loftet samt ny belysning. Vedr. vagtmændenes hus og tilhørende toilet, blev der udført murerarbejde, så de to bygninger kom op i samme niveau.

Der blev også fremstillet en stålrampe, som kan bruges når der skal losses tunge ting ud fra containere.

Med alle disse forbedringer, fremstår depotet nu, som et meget velfungerende centrum for alt det udstyr, som bliver dels tilsendt og udleveret.

Der mangler nu kun, at vi får støbt et nyt gulv med flisebelægning i det store lagerrum, da gulvet her er blevet ødelagt flere gange af termitter. Der mangler også stålreoler til opbevaring af udstyr samt loft og indlagt strøm.

Vi vil søge fonde for et beløb på ca. 20.000 kr. til dette formål.

Da vi opholdt os meget på depotet i.f.m renoveringen, så vi hvor mange mennesker der kom til depotet, for at få hjælp, det være sig skoleledere, folk fra hospitaler og klinikker, lærere fra børnehaveklasser, fattige folk, som havde mistet deres ejendele i.f.m. brand eller anden form for nødhjælp..

Midt i al travlheden med at få renoveret tag o.s.v., ankom den container, som vi havde pakket i Næstved i oktober 2009. Containeren blev tømt i løbet af 2 timer i stegende hede. Det var flot klaret. Det meste af udstyret blev fordelt i løbet af få dage.

Bente og John Møller